Publicistika

Knjiga o jugu

Knjiga o jugu zbirka je 23 eseja koja se bave europskim jugom, srednjeeuropskim jugom i hrvatskim jugom- Dalmacijom. Tekstovi knjige bave se temama svakodnevice Jadrana 20. stoljeća, od gastarbajtera preko vikendica do jadranske magistrale i bure. Knjiga tematizira industrijsku povijest Dalmacije, kao i ulogu turizma na današnjem Mediteranu. Tekstovi knige posvećeni su i nekim važnim figurama dalmatinskog 20. stoljeća, poput Dike Marjanović Radice i Tomislava Ivića.