Publicistika

Vijesti iz Liliputa

Vijesti iz Lili­puta  je novin­ske kolumne koja je nas­tala 1993. u dvo­tjed­niku Vije­nac, da bi potom izla­zila u Zarezu, Nedjelj­noj Dal­ma­ciji, te od 2000. godine u Jutar­njem listu.

Knjiga Vijesti iz Lili­puta donosi oda­brane novin­ske tek­s­tove i eseje koji su nas­ta­jali od 1993. do 2000., te poput društvene kro­nike prate svag­dan ratne i poratne, tuđmanističke Hrvat­ske. Prvi tek­s­tovi u knjizi bave se ratnim fil­mo­vima i knji­gama, pos­ljed­nji Tuđmanovim pogre­bom. Tema tek­s­tova u ovoj knjizi su i Ara­lica i «Vještice iz Rija», Ćiro Blažević i Jakov Sedlar, katolička «duhovna obnova» i NK Cro­atia, ali i Kus­tu­rica, Raymond Carver i IRA. Vijesti iz Lili­puta vre­me­plov su koji vodi u Hrvat­sku dramatičnih devedesetih.