Proza

Patrola na cesti

Patrola na cesti zbirka je koja sadrži deset obi­telj­skih pri­po­vi­jetki. Riječ je o deset malih, «dajdžestiranih» fil­mova koji pričaju o ratu i o miru, o rodi­te­ljima i djeci, o zavađenoj braći, o tiran­skim očevima i bun­tov­nim kćerima, o nes­ta­lim supru­gama, senil­nim rodi­te­ljima, bes­prav­nim kućama i obi­telj­skim sprovodima.

Nas­lov­ljena po slav­noj baladi Brucea Sprin­g­s­te­ena, Patrola na cesti kro­nika je suvre­mene hrvat­ske i dal­ma­tin­ske obi­te­lji kroz deset poglavlja.