Film-tv-kazalište

Svjedoci

Film “Svje­doci” nastao je po moti­vima romana “Ovce od gipsa” Jurice Pavičića ins­pi­ri­ra­nog isti­ni­tim događajem iz 1991. godine kad je grupa hrvat­skih voj­nika izvršila zločin nad srp­skom obi­te­lji. “Svje­doci” se sas­toje od tri priče, od koji svaka počinje u istom tre­nutku – tre­nutku istrage uboj­stva, i svaka daje novu vizuru onoga što se zaista dogo­dilo. Film tema­ti­zira gub­lje­nje duše u ratu. Još za vri­jeme sni­ma­nja su neki kon­zer­va­tivni zas­tup­nici u grad­skoj skupštini i neke udruge bra­ni­te­lja su pro­s­vje­do­vali zbog sni­ma­nja filma s takvom tema­ti­kom. Također je cijeli film bio javno pro­zi­van, jer jednu od glav­nih uloga igra popu­larna srpska glu­mica Mir­jana Karanović. Prva drama kralja hrvat­ske film­ske kome­dije Vinka Brešana.

 

Nagrade:

54th BERLIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, 2004 – službena konkurencija
- Peace Film Award
- Special Mention of the Ecumenical Jury

39. KARLOVY VARY INT. FILM FESTIVAL
- Phillip Morris Award

6th. INT. FILM FESTIVAL „ FILM BY THE SEA“
- Grand Prix – Best Film

21st JERUSALEM INT. FILM FESTIVAL
- in the Spirit of Freedom Award

MEDFILM FESTIVAL, RIM, 2004
- Specijalna nagrada žirija za umjetničko ostvarenje

50. PULA FILM FESTIVAL
- Zlatna arena za režiju- Vinko  Brešan
- Zlatna Arena za scenarij – Jurica Pavličić i Živko Zalar
- Zlatna Arena za kameru – Živko Zalar
- Zlatna arena za glavnu žensku ulogu – Alma Prica
- Zlatna arena za glazbu- mate Matišić
- Nagrada kritike „Oktavijan“

MOTOVUN FILM FESTIVAL, 2003
- nagrada „od A do A“ za najbolji film u regionalnom programu

 

Festivali:

AFM, LOS ANGELES, 2004
COPENHAGEN INT. FESTIVAL, 2004
AMNESTY INT. FILM FESTIVAL, AMSTERDAM
WIESBADEN GO EAST, 2004
SEATTLE INT.FILM FESTIVAL, 2004
SYDNEY INT. FILM FESTIVAL, 2004
MOSCOW INT. FILM FESTIVAL, 2004
MOSTRA DE VALENCIA, 2004
BRISBANE INT. FILM FESTIVAL, 2004
VANCOUVER INT. FILM FESTIVAL, 2004
PUSAN INT. FILM FESTIVAL, 2004
WARSAW INT. FILM FESTVAL, 2004
SEVILLA FESTIVAL DE CINE, 2004
KIEV MOLODIST, 2004
LJUBLJANA INT. FILM FESTIVAL, 2004
THESSALONIKI INT.FILM FESTIVAL, 2004