Proza

Ovce od gipsa

Godina 1992, grad Split. Rat u Hrvat­skoj je u jeku, Split je poput Saigona, grad u kojem se živi naiz­gled nor­malno, ali dio te nor­mal­nosti su i daleke deto­na­cije iza obzora, izbje­glice i voj­nici na dopustu.

Jedne noći, sku­pina voj­nika odluči osve­titi pogi­nu­log zapo­vjed­nika i podmeće eks­plo­ziv pod kuću srp­skog mesara. Vlas­nik kuće gine, ali tu je neželjena svje­do­ki­nja: nje­gova kći.

Krešo je ratni vete­ran koji se iz rata vraća bez noge, gorak i razočaran. Galjer je stari novi­nar crne kro­nike čijoj je ženi dijag­nos­ti­ci­ran rak. Matić je uspješni liječnik s političkim ambi­ci­jama. Lidija, istraživačka novi­narka koja vje­ruje da novine mogu isprav­ljati stvari. Sud­bine tih četvero ljudi ispre­plest će se sa sud­bi­nom djevojčice skri­vene u jednoj vul­ka­ni­zer­skoj garaži, djevojčice koja čeka da je netko oslo­bodi ili ubije.